รับประทานยาปฎิชีวนะ ช่วยป้องกันการติดโควิด 19 จริงหรือ ?

รับประทานยาปฎิชีวนะ ช่วยป้องกันการติดโควิด 19 จริงหรือ ?

  โรคโควิด-19 ก่อให้เกิดความผิดปกติต่อระบบทางเดินหายใจ ปอดอักเสบ และทำให้เสียชีวิตได้ จึงทำให้หลายคนมีความพยายามที่จะหาวิธีป้องกัน จนมีคำถามที่ว่า หากรับประทานยาปฏิชีวนะจะสามารถช่วยป้องกันการติดโรคโควิด-19 ได้ จริงหรือไม่ คำตอบคือ ไม่จริง   เนื่องจากยาปฏิชีวนะ เป็นยาที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น แบคทีเรีย รา มีฤทธิ์ยับยั้ง หรือฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไม่สามารถนำมารักษาหรือป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 ได้ ดังนั้นไม่ควรกินยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดโรคโควิด-19 ไม่ควรใช้พร่ำเพรื่อเพราะนอกจากจะไม่ช่วยป้องกันการติดโรคโควิด-19 แล้ว ยังทำให้เสี่ยงเกิดอันตรายจากผลข้างเคียง หรือมีอาการแพ้ยา ซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้    นอกจากนี้แล้วการใช้ยาปฏิชีวนะโดยที่ไม่มีข้อบ่งใช้ หรือใช้พร่ำเพรื่อ จะทำให้เชื้อโรคมีการพัฒนาตัวเองให้ทนต่อยามากขึ้นเพื่อไม่ให้ถูกทำลายด้วยยา และมีชีวิตรอดต่อไป เรียกว่าเชื้อเกิดการดื้อยา ซึ่งไม่สามารถใช้ยาปฏิชีวนะชนิดเดิมรักษาให้หายได้ ต้องเปลี่ยนไปใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่มใหม่ขึ้นเรื่อย ๆ สุดท้ายอาจไม่มียารักษาจนทำให้การติดเชื้อรุนแรงจนเสียชีวิต  สำหรับการป้องกันไม่ให้ติดโรคโควิด-19 สามารถทำได้โดย เว้นระยะห่างทางสังคม สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือเป็นประจำ รับประทานอาหารสุกสะอาด