ITRAZOLE

รายละเอียดสินค้า

Anti-fungal Itraconazole 100 mg.

ขนาดสินค้า

100 tabs (4 tabs x25 blisters)

กลุ่มการรักษา

ยาในกลุ่ม Infections (Antifungal drugs)

Add to Wishlist
Add to Wishlist

คำอธิบาย

รายละเอียดสินค้า

Anti-fungal Itraconazole 100 mg.

ขนาดสินค้า

100 tabs (4 tabs x25 blisters)

กลุ่มการรักษา

ยาในกลุ่ม Infections (Antifungal drugs)