PARA-G (Box)

รายละเอียดสินค้า

Analgesic (Non-Opioid) & Antipyretic Paracetamol 500 mg.

ขนาดสินค้า

100 tablets

กลุ่มการรักษา

ยาในกลุ่มระบบประสาทส่วนกลาง (ยาแก้ปวด ลดไข้)

Add to Wishlist
Add to Wishlist

คำอธิบาย

รายละเอียดสินค้า

Analgesic (Non-Opioid) & Antipyretic Paracetamol 500 mg.

ขนาดสินค้า

100 tablets

กลุ่มการรักษา

ยาในกลุ่มระบบประสาทส่วนกลาง (ยาแก้ปวด ลดไข้)