รับประทานยาปฎิชีวนะ ช่วยป้องกันการติดโควิด 19 จริงหรือ ?

รับประทานยาปฎิชีวนะ ช่วยป้องกันการติดโควิด 19 จริงหรือ ?

  โรคโควิด-19 ก่อให้เกิดความผิดปกติต่อระบบทางเดินหายใจ ปอดอักเสบ และทำให้เสียชีวิตได้ จึงทำให้หลายคนมีความพยายามที่จะหาวิธีป้องกัน จนมีคำถามที่ว่า หากรับประทานยาปฏิชีวนะจะสามารถช่วยป้องกันการติดโรคโควิด-19 ได้ จริงหรือไม่ คำตอบคือ ไม่จริง

  เนื่องจากยาปฏิชีวนะ เป็นยาที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น แบคทีเรีย รา มีฤทธิ์ยับยั้ง หรือฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไม่สามารถนำมารักษาหรือป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 ได้ ดังนั้นไม่ควรกินยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดโรคโควิด-19 ไม่ควรใช้พร่ำเพรื่อเพราะนอกจากจะไม่ช่วยป้องกันการติดโรคโควิด-19 แล้ว ยังทำให้เสี่ยงเกิดอันตรายจากผลข้างเคียง หรือมีอาการแพ้ยา ซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

  นอกจากนี้แล้วการใช้ยาปฏิชีวนะโดยที่ไม่มีข้อบ่งใช้ หรือใช้พร่ำเพรื่อ จะทำให้เชื้อโรคมีการพัฒนาตัวเองให้ทนต่อยามากขึ้นเพื่อไม่ให้ถูกทำลายด้วยยา และมีชีวิตรอดต่อไป เรียกว่าเชื้อเกิดการดื้อยา ซึ่งไม่สามารถใช้ยาปฏิชีวนะชนิดเดิมรักษาให้หายได้ ต้องเปลี่ยนไปใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่มใหม่ขึ้นเรื่อย ๆ สุดท้ายอาจไม่มียารักษาจนทำให้การติดเชื้อรุนแรงจนเสียชีวิต 

สำหรับการป้องกันไม่ให้ติดโรคโควิด-19 สามารถทำได้โดย เว้นระยะห่างทางสังคม สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือเป็นประจำ รับประทานอาหารสุกสะอาด  

 

One thought on “รับประทานยาปฎิชีวนะ ช่วยป้องกันการติดโควิด 19 จริงหรือ ?”

  • John Doe
    John Doe
    ตุลาคม 15, 2020

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Comments are closed.